Rozhovor s Vladimírem Nepivodou, majitelem firmy ASTING CZ pasivní domy

Krátké představení společnosti

Naše společnost ASTING CZ pasivní domy od roku 2005 navrhuje a realizuje domy pouze na principu pasivního standardu. Od roku 2006 jsme členy Centra pasivního domu. Od vzniku dotačních programů Zelená úsporám veškeré naše projekty splňují podmínky pro přiznání dotace. Toto je způsobeno důslednou energetickou optimalizací našich projektů a také volbou stavebních systémů MAXPLUS a MAXPLUS AKU .Díky nim a kombinací s dalšími progresivními a inovativními komponenty je parametrů pasivního domu pří důsledné optimalizaci dosaženo snadno.

Proč jste se stali partnerem konference?

Naší snahou je, v rámci našich možností podporovat smysluplné akce v oblasti stavebnictví, zaměřené na úsporu energií a šetrného chování k přírodě. Centrum pasivního domu je leaderem v této činnosti a Mezinárodní konference Pasivní domy, kterou pořádá společně s IEPD je každoročně vlajkovou lodí tohoto úsilí a je také svátkem nás „pasivářů“. Každá z těchto dvanácti dosud proběhlých konferencí vždy posunula obor o krok dopředu. Účastníci konferencí, architekti, projektanti, realizátoři, ale i výrobci, velice rychle zde nabité poznatky úspěšně aplikují ve své další činnosti. Letošní konference má název Inovace pro nulové domy. Inovace jsou pro naši firmu trvalým procesem. Za naši společnost mohu prohlásit, že se nadále budeme důsledně držet navrhování na principu pasivního standardu a náš stavební systém MAXPLUS (aku) budeme stále zdokonalovat. I nadále budeme navrhovat domy pasivní, nulové a plusové. Domy s téměř nulovou spotřebou energií, tak jak jsou v rámci ČR implementovány, jsou pro nás krokem zpět a v naší společnosti se vracet nechceme.

Co znamenají pro vaši společnost inovace?

Obecně se má za to, že obálka budova je v podstatě vyřešena, tam není velký prostor pro inovace. Ty je třeba zajistit zejména v technologiích. V naší společnosti přesto stále inovujeme a vyvíjíme stavební systém právě pro obálku budovy. Poté co jsme úspěšně vyřešili zavedení systému MAXPLUS do podoby s plnohodnotným využitím betonového jádra k akumulaci, pracujeme nyní na zdokonalení systémových řešení do těch nejmenších detailů. S kolegy z firmy  Propasiv implementujeme do našeho stavebního systému systémové prvky k řešení bodových a liniových tepelných mostů. Díky těmto řešením se tak stává realizace těchto detailů pro realizátora stavby velmi snadná a bezchybná. Dále úspěšně zapracováváme do našeho stavebního systému kompozitní materiály a to jako náhradu za ocel všude tam, kde  to dává smysl. Prostor k inovacím je stále, myslím si, že v naší společnosti to je nikdy nekončící proces.

V čem vidíte budoucnost ve Vašem oboru?

Budoucnost je právě v tom zdokonalování komponentů do nejmenších detailů a hlavně ve správném použití při navrhování objektů. S tím ruku v ruce musí souznít kvalitní realizace znalými, precizními pracovníky. K tomu je třeba kvalitního vzdělávání, v neposlední řadě učňovského a také rekvalifikací. Trend a budoucnost je    ve využívání obnovitelných zdrojů. Vývoj technologií se stále účinnějším procesem přeměny solární energie na elektřinu, včetně obrovských pokroků v zařízeních pro ukládání energií je v tomto obrovskou nadějí.

Proč  ASTING spojil svoji identitu právě se systémy ztracených bednění z tepelně izolačních materiálů?

Těmto technologiím se věnuji již od roku 1995. Ve správnosti této cesty mě utvrdil rok 1998, kdy principiálně podobný německý systém vůbec jako první stavební systém získal z rukou profesora Feista certifikát Passivhaus institutu v Darmstadtu. Od roku 2004 se i nám díky zavedení stavebního systému MEDMAX otevřela cesta k navrhování a realizaci pasivních domů. Od roku 2008 máme díky jeho následníkovi MAXPLUS vyšší variabilitu konstrukcí stěn a tím jednodušší energetickou optimalizaci. Od roku 2010 jsme uvedli na trh první generaci MAXPLUS AKU se zabudovanou vnitřní deskou umožňující trprlnou akumulaci betonového jádra. V roce 2015 jsme systém obohatili o unikátní systém odbedňování a v roce 2016 jsme vyvinuli universální maloformátové plastové bednění, které je s MAXPLUS aku plně kompatibilní. Získali jsme takto v Evropě ojedinělý stavební systém, dle mého názoru ideální pro pasivní, nulové, plusové, ale i pro odolné domy.

 

Ing. Vladimír Nepivoda, majitel ASTING CZ pasivní domy

ASTING CZ PASIVNÍ DOMY s.r.o

Pořadatel
Hlavní partneři
Partneři
Záštita
Podpora